Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης – Πιστοποίησης Προϊόντων

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013 ο Τεχνικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Τομέα Ποιότητας της C3Ε. Γαλανόπουλος, συμπλήρωσε 400 επιθεωρήσεις, ως εξωτερικός συνεργάτης Φορέων Πιστοποίησης, σε Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Περιβάλλοντος ISO 14001, Ασφάλειας & Υγείας OHSAS 18001, καθώς και Δομικών Προϊόντων (Αδρανή Υλικά, Σκυρόδεμα, Πρόσθετα Σκυροδέματος, Ασφαλτικό Σκυρόδεμα, Προφίλ Αλουμινίου, Τσιμέντο, Δομική Άσβεστος).