Εργαστήρια

Τα εργαστήρια της C3T ήταν τα πρώτα εργαστήρια στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκαν από ευρωπαϊκούς εθνικούς φορείςδιαπιστεύσεων κατά το πρότυπο ΕΝ 45001, το μόνο αποδεκτό πρότυπο για εργαστήρια Διακριβώσεων / Δοκιμών σύμφωνα με την Ελληνική (Ν.2231/94) και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σήμερα τα εργαστήρια είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. (αριθ. πιστ. 186-6)

  • Εργαστήριο Διαστασιακών
  • Εργαστήριο Μετρήσεων Μάζας
  • Εργαστήριο Μετρήσεων Πίεσης
  • Εργαστήριο Μετρήσεων Θερμοκρασίας & Σχ. Υγρασίας
  • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων
  • Εργαστήριο Μετρήσεων Δύναμης, Ροπής & Σκληρότητας
  • Εργαστήριο Μετρήσεων Όγκου