Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Οι διακριβώσεις του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μετρήσεων περιλαμβάνουν τα εξής μεγέθη:
– Τάση & Ενταση (DC, LF, RF)
– Αντίσταση, Χωρητικότητα
– Επαγωγή
– Συχνότητα
– Ισχύς (DC έως 18GHz)
– Αρμονική Παραμόρφωση
– Εξασθένηση (DC έως 18GHz)

Στον κατάλογο των οργάνων που διακριβώνονται περιλαμβάνονται:

 • πηγές αναφοράς τάσης
 • πολύμετρα
 • παλμογράφοι
 • βαθμονομητές
 • βολτόμετρα
 • συχνόμετρα
 • γέφυρες
 • αμπερόμετρα
 • γεννήτριες συναρτήσεων και σάρωσης
 • εξασθενητές
 • ποτενσιόμετρα
 • αντιστάσεις
 • ενισχυτές
 • τροφοδοτικά
 • φίλτρα
 • αναλυτές φάσματος
 • αναλυτές δικτύου
 • μετρητές ισχύος (dc έως 18GHz)
 • αισθητήρες ισχύος
 • χρονόμετρα
 • shunts

Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μετρήσεων