Μετρήσεων Μάζας

Η μονάδα της μάζας υλοποιείται στο εργαστήριο μέσω μιας σειράς προτύπων βαρών με συσχετισμό στο BIPM (Traceability στο Διεθνές Πρότυπο Μάζας 1 kg) της τάξης OIML E2 καλύπτοντας το εύρος από 1 mg έως 20 kg και της τάξης OIML F1 από 20 έως 50 kg. Οι μετρήσεις στο πεδίο της μάζας περιλαμβάνουν διακριβώσεις σε:

  • πρότυπα βάρη τάξης ακρίβειας κατά  OIML F1, F2, M1, M2 και Μ3
  • μη αυτόματα ζυγιστικά συστήματα (ηλεκτρονικοί και μηχανικοί ζυγοί όλων των ειδών)
  • μη αυτόματα ζυγιστικά συστήματα (ταινιοζυγοί, ραουλοζυγοί)
  • γεφυροπλάστιγγες
  • γερανοζυγούς
  • παρασκευαστήρια σκυροδέματος (ζυγοί αδρανών, τσιμέντου, νερού και προσμίκτων)
  • παρασκευαστήρια ασφάλτου (ζυγοί αδρανών, πίσσας και παιπάλης)
  • Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας Μετρήσεων Μάζας