Skip to content

Η εταιρεία

Βασικοί εταιρικοί στόχοι :

 • Η διατήρηση κυρίαρχης θέσης στην αγορά
 • Η εμπέδωση των εργαστηρίων στη συνείδηση των πελατών ως ο πλέον αξιόπιστος φορέας μετρήσεων
 • Η ύπαρξη μόνον ικανοποιημένων πελατών
 • Η διατήρηση της διαπίστευσης στο ανώτερο δυνατό επίπεδο χωρίς προβλήματα
 • Η διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας της Ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων
 • Η διαπίστευση του συνόλου των διενεργούμενων μετρήσεων

Βασικές αρχές και δεσμεύσεις :

 • Η συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 • Η παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν τις συμβατικές απαιτήσεις των πελατών
 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, που ενυπογράφως έχουμε ανάλαβει
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η διάθεση αναγκαίων πόρων και μέσων

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι  :

 • Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025:2017, καθώς και τους Κανονισμούς Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ.
 • Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ, με τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και ποσοτικών δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών, μέσω της ετήσιας ανασκόπησης
 • Καθιστούμε κατανοητή την Πολιτική Ποιότητας, μέσω διαρκούς επικοινωνίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα μετρολογίας, διαπίστευσης και ποιότητας γενικότερα, ώστε να υπάρχει δέσμευση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων για υλοποίηση των στόχων.
 • Καθιστούμε διαθέσιμη την Πολιτική Ποιότητας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Προσδιορίζουμε μέσω ανάλυση διακινδύνευσης τις απαιτήσεις, που προκύπτουν από τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Διασφαλίζουμε την ανεξαρτησία και εμπιστευτικότητα του προσωπικού, μην επιτρέποντας εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις, αναγνωρίζοντας μέσω ανάλυσης διακινδύνευσης σχετικούς κινδύνους.
 • Διασφαλίζουμε την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων των πελατών, καθώς και την εχεμύθεια των εργαζομένων.
 • Εξουσιοδοτούμε το προσωπικό να τηρεί τις διαδικασίες του ΣΔΠ που το αφορούν με συνέπεια, επαγγελματισμό και σε συνεχή βάση, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στη σχετική τεκμηρίωση του ΣΔΠ.
 • Ορίζουμε Προϊστάμενο Ποιότητας για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του ΣΔΠ, καθώς και Τεχνικό Διευθυντή για τη διασφάλιση της τεχνικής επάρκειας και λειτουργίας των εργαστηρίων, ώστε οι μετρήσεις να διεκπεραιώνονται με γνωστή αβεβαιότητα και αποδεκτή ακρίβεια.

Το σύνολο του προσωπικού διαθέτει πλήρη υποστήριξη στην εκτέλεση των καθηκόντων του.