Πιστοποιητικά Διακρίβωσης

 1. Αγωγιμόμετρο
 2. Αναμικτήρας
 3. Αραιόμετρο
 4. Blaine
 5. Ζυγός
 6. Θερμόμετρο άμεσης ανάγνωσης
 7. Θερμόμετρο υγρού ολικής βύθισης
 8. Θερμοϋγρασιόμετρο
 9. Ισοδύναμο άμμου
 10. Κόσκινο Δείκτη Πλακοειδούς
 11. Κόσκινο κατά ASTM E11
 12. Κόσκινο κατά ISO 3310-1
 13. Κόσκινο κατά ISO 3310-2
 14. Κρουστικό εκκρεμές
 15. Κυβική μήτρα σκυροδέματος
 16. Κώνος κάθισης
 17. Los Angeles
 18. Μιcro Deval
 19. Μεταλλικές πλάκες πρέσας σκυροδέματος
 20. Μεταλλικός κανόνας
 21. Μετρητής πίεσης (διακρίβωση με pressure calibrator)
 22. Μετρητής πίεσης (διακρίβωση με dead weight tester)
 23. Μηχανή θλίψης
 24. Μικρόμετρο
 25. Μοιρογνωμόνιο
 26. Μπλε του μεθυλενίου
 27. Ολισθαίνων μετρητής κόκκων
 28. Οπτικός προβολέας
 29. Ορθή γωνία
 30. Παχύμετρο
 31. Περιβαλλοντικός θάλαμος (profile σε 9 σημεία)
 32. Περιβαλλοντικός θάλαμος (μεμονωμένο σημείο)
 33. Πρότυπα Πλακίδια Μήκους
 34. Πρότυπο Βάρος
 35. Ρίγα ευθύτητας
 36. Ροπόκλειδο
 37. Σκληρόμετρο
 38. Τρίδυμη μήτρα τσιμέντου
 39. VICAT (έμβολο-βελόνα)
 40. Χρονόμετρο